top of page

Čitateľný podnikateľský plán

Prv než presvedčíte potenciálneho investora alebo bankára, aby zainvestovali do vášho projektu, musíte ho presvedčiť, aby si váš podnikateľský plán prečítal. Väčšina väčšinu textu v nich nečíta, napriek tomu je podnikateľský plán potrebný. Svet je plný informačného smogu, a tak prezentujte iba to dôležité.


Ako zatraktívniť podnikateľský plán pre čitateľa? Jednoducho – spravte ho čitateľný.


Nie je dôležitá dĺžka, ale obsah. Ten však nestačí. Aj keď budete mať v texte veľa zaujímavých a užitočných informácií, stále nemusia padnúť na úrodnú pôdu. Aby bol obsah ľahšie uchopiteľný, musí byť čitateľný. Tomu dokáže napomôcť jednak grafika, jednak samotné štruktúrovanie viet a používanie tých správnych slov.


Nechajte oči čitateľa hladko kĺzať sa po texte a zľahka nasávať informácie, aj keď možno práve telefonuje.


Verím, že vám tieto tipy spestria váš podnikateľský plán, a hlavne pritiahnu pozornosť čitateľa.


Text

 1. Nepoužívajte príliš komplikované a dlhé vety na niekoľko riadkov. Krajšie sú tie jednoduché, i keď mierne rozvité.

 2. Nepoužívajte žargón, skratky, akronymy. Nie každý ich pozná, obzvlášť ak nie je z príslušného odboru.

 3. Používajte jednoduché slová.

 4. Odrážky spravia súvislý text prehľadnejším a pomôžu čitateľovi text lepšie “stráviť”.

 5. Vyhnite sa “prázdnym” odrážkam. Kde je to potrebné, pripojte dovysvetľujúci text.

 6. Na konci si vždy text po sebe prečítajte a vždy spustite kontrolu pravopisu.

Grafika

 1. Upravte text. Dajte mu tvar a štruktúru.

 2. Nadpisy, podnadpisy, podpodnadpisy číslujte.

 3. Používajte maximálne 2 fonty. Vyberte si z Arial, Tahoma, Verdana, Times Roman.

 4. Vyhnite sa príliš malému fontu, najlepšie 11 alebo 12.

 5. Používajte “oddeľovač stránok” pre oddelenie hlavných sekcií textu, či zdôraznenie grafov alebo “osamostatnenie” tabuliek na samostatnú stranu.

Grafy a Tabuľky

 1. Stĺpcové grafy sú vhodné na zobrazenie tržieb, marže, zisku, cash flow za jednotlivé obdobia.

 2. “Poschodové” stĺpcové grafy vedia zobraziť zmeny v štruktúre tržieb počas sledovaného obdobia.

 3. Koláčové grafy sa oplatí použiť pri zobrazovaní štruktúry tržieb alebo podielov konkurentov na trhu.

 4. 3D grafy sú síce krajšie, no 2D sú čitateľnejšie.

 5. Aj hlavné míľniky plánu môžete zobraziť graficky – pomocou priamky.

 6. Pomenujte grafy a súradnice alebo jednotlivé diely, priraďte čísla.

 7. Nezabudnite uviesť v texte referencie a komentáre ku grafu alebo tabuľke.

Dĺžka textu

 1. Postačuje maximálne 10-20 strán textu.

 2. Plus 10 strán príloh (finančný plán, životopisy, obrázky, iné podporné podklady).

Kto sú a čo robia Sociálni inovátori

Video Web Sociálni inovátori ako jediná organziácia na Slovensku prepájaja financujúce strany (predovšetkým etické banky a investorov) s riešiteľmi prospešnými pre našu spoločnosť. Spájajú sociáln

Čo je to Pitch alebo​ ako rýchlo zaujať investora?

Definícií je zopár, no v skratke si po týmto pojmom možno predstaviť krátku reč / prezentáciu, ktorou chcete niekoho o niečom presvedčiť. Najčastejšie sa s ňou možete stretnúť v situácii, keď majiteli

コメント


bottom of page