top of page

Kto sú a čo robia Sociálni inovátori


Sociálni inovátori ako jediná organziácia na Slovensku prepájaja financujúce strany (predovšetkým etické banky a investorov) s riešiteľmi prospešnými pre našu spoločnosť.


Spájajú sociálnych podnikateľov a iných riešiteľov spoločenských problémov s investormi zameranými na pozitívny spoločenský dopad.


Klientom pomáhajú nastaviť podnikateľský model, štruktúru financovania a získať finančné zdroje na realizáciu a škálovanie riešení.


Prinášajú kapitál, expertízu a profesionalitu do sektora sociálnych inovácií, aby zodpovedné podniky, ktoré riešia spoločenské výzvy boli nielen udržateľné ale aj rastúce, inovujúce a udávajúce smer pre zvyšok priemyslu.


Sú ,,finanční architekti" a stavajú na netradičných, inovatívnych spôsoboch financovania, ktoré pripisujú rovnakú hodnotu ekonomickej udržateľnosti projektov a ich pridanej spoločenskej hodnote.
Čo je to Pitch alebo​ ako rýchlo zaujať investora?

Definícií je zopár, no v skratke si po týmto pojmom možno predstaviť krátku reč / prezentáciu, ktorou chcete niekoho o niečom presvedčiť. Najčastejšie sa s ňou možete stretnúť v situácii, keď majiteli

Comments


bottom of page