Tvorba podnikateľského plánu


Podnikateľský plán pre vás vytvoríme zatiaľ, čo vy sa venujete tomu, čo viete najlepšie. Proces tvorby podnikateľského plánu overí životaschopnosť vášho projektu. V podnikateľskom pláne je zahrnutý aj finančný plán. Podľa typu vášho podnikateľského projektu, vám v rámci finančného plánu odporučíme najvhodnejšie formy a štruktúru financovania. Finančný plán vám vyhotovíme aj samostatne k už existujúcemu podnikateľskému plánu. Forma a dĺžka podnikateľského či finančného plánu bude zodpovedať vašim potrebám. Doba dodania hotového plánu je v priemere do 14tich dní.

Jazyk: slovenský/anglický
Fundraising


Odkomunikujeme vašu hodnotu investorom.
Samotný fundraising pozostáva z nasledovných krokov: 1. Vypracovanie informačného memoranda v rámci ekonomickej udržateľnosti 2. Vypracovanie zoznamu potenciálnych financujucich inštitúcií 3. Rozoslanie memoranda a postupná komunikácia s oslovovenýmu finančnými inštitúciami 4. Prezentácia projektu v jednotlivych finančných inštitúciach 5. Uspôsobovanie memoranda pre špecifické potreby inštitúcie 6. Vypĺňanie špecifických dokumentov pre finančnu inštitúciu 7. Permanentný "handholding" zúčastnených strán 8. Kolekcia a vyhodnocovanie ponúk 9. Výber optimálnej štruktúry z ponuknutých alternatív 10. Asistencia pri uzatváraní finálnej transakcie (právne služby sú mimo) 11. Čerpanie finančných zdrojov Proces fundraisingu väčšinou trvá niekoľko mesiacov.
Meranie spoločensky-prospešného vplyvu


Veríme, že impact podnikanie / sociálne podnikanie / zodpovedné podnikanie je budúcnosťou ekonomiky a teda takýto typ podnikania pridáva vášmu projektu na hodnote. Pomôžeme vašej organizácií nastaviť merateľné ukazovatele sociálneho (spoločensky-prospešného) vplyvu, vďaka ktorým dokážete efektívne komunikovať svoju hodnotu vašim stakeholderom či investorom.

 

OD NÁPADU K PODNIKANIU

Pomáhame vám realizovať vaše nápady. Detailný podnikateľský plán a komunikácia vašej hodnoty smerom k investorom sú kľúčové k úspešnej realizácií a rozvoju vášho podnikania. 

SPOLUPRACUJEME

S PODNIKATEĽMI

Začínajúci podnikatelia, malí a strední podnikatelia, ktorí potrebujú overiť svoj nápad, vytvoriť podnikateľský a finančný plán či odkomunikovať hodnotu finančným inštitúciam.

S NEZISKOVÝMI 
ORGANIZÁCIAMI

Neziskové organizácie, ktoré sú pripravené podnikať a vytvoriť si tak finančnú samostatnosť.

S KORPORÁTMI

Korporátom a veľkým firmám pomáhame efektívne využiť zdroje pre vytvorenie udržateľného zodpovedného podnikania a nastaviť meranie pozitívneho 

spoločenského vplyvu. 

CENNÍK

Nacenenie našich služieb je individuálne a závisí od typu a rozsahu práce, ktorú si váš podnikateľský projekt vyžaduje.

Pre nacenenie nás kontaktujte prostredníctvom formulára.

NIEKTORÉ Z NAŠICH SPOLUPRÁC

nova cvernovka logo.JPG
kruh pekaren.JPG
bivio hotel logo.JPG
dedoles logo color.png
logo-5star-offices_2x.png
ciernohronska zeleznica logo.png
clovek-v-ohrozeni.png
logo-wasco-web.png
jablon-logo-header-300px-light.png