top of page
NAŠE SLUŽBY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  • Tvorba podnikateľského plánu
    Podnikateľský plán pre vás vytvoríme zatiaľ, čo vy sa venujete tomu, čo viete najlepšie. Proces tvorby podnikateľského plánu overí životaschopnosť vášho projektu. V podnikateľskom pláne je zahrnutý aj finančný plán. Podľa typu vášho podnikateľského projektu, vám v rámci finančného plánu odporučíme najvhodnejšie formy a štruktúru financovania. Finančný plán vám vyhotovíme aj samostatne k už existujúcemu podnikateľskému plánu. Forma a dĺžka podnikateľského či finančného plánu bude zodpovedať vašim potrebám. Doba dodania hotového plánu je v priemere do 14tich dní. Jazyk: slovenský/anglický
  • Fundraising
    Odkomunikujeme vašu hodnotu investorom. Samotný fundraising pozostáva z nasledovných krokov: 1. Vypracovanie informačného memoranda v rámci ekonomickej udržateľnosti 2. Vypracovanie zoznamu potenciálnych financujucich inštitúcií 3. Rozoslanie memoranda a postupná komunikácia s oslovovenýmu finančnými inštitúciami 4. Prezentácia projektu v jednotlivych finančných inštitúciach 5. Uspôsobovanie memoranda pre špecifické potreby inštitúcie 6. Vypĺňanie špecifických dokumentov pre finančnu inštitúciu 7. Permanentný "handholding" zúčastnených strán 8. Kolekcia a vyhodnocovanie ponúk 9. Výber optimálnej štruktúry z ponuknutých alternatív 10. Asistencia pri uzatváraní finálnej transakcie (právne služby sú mimo) 11. Čerpanie finančných zdrojov Proces fundraisingu väčšinou trvá niekoľko mesiacov.
  • Meranie spoločensky-prospešného vplyvu
    Veríme, že impact podnikanie / sociálne podnikanie / zodpovedné podnikanie je budúcnosťou ekonomiky a teda takýto typ podnikania pridáva vášmu projektu na hodnote. Pomôžeme vašej organizácií nastaviť merateľné ukazovatele sociálneho (spoločensky-prospešného) vplyvu, vďaka ktorým dokážete efektívne komunikovať svoju hodnotu vašim stakeholderom či investorom.
bottom of page