top of page

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečo môže byť kvalitný podnikateľský plán kľúčový k úspešnému podnikaniu?

 

Podnikateľský plán slúži ako "reality check", overí, či je váš nápad zrealizovateľný. Je to zároveň váš strategický plán, ktorý vám bude udávať smer pri zakladaní a riadení podnikania. Podnikateľský plán je neodmysliteľnou súčasťou komunikácie s finančnými inštitúciami a investormi, je to násroj, ktorým komunikujete hodnotu svojho podnikania.

 

Je lepšie písať si plán sám alebo to nechať na odborníkov?

 

Našimi rukami prešli stovky podnikateľských plánov. Už na prvý pohľad vieme určiť, kde ležia slabé a silné stránky konkrétneho plánu. Súčasťou spolupráce s nami sú odborné konzultácie ohľadom finančnej udržateľnosti vášho nápadu a spôsobu jeho realizácie. Pre začínajúceho podnikateľa môžu byť práve takéto informácie rozhodujúce.

 

Ak chcete vedieť viac o našich doterajších spoluprácach, prejdite na referencie.

 

Pokiaľ máte čas a chuť vypracovať si podnikateľský plán na vlastnú päsť, máme pre vás tipy a rady z praxe v sekcii užitočné články.

 

Aké možnosti financovania podnikateľského projektu existujú?

Váš podnikateľský nápad môžete financovať pomocou investora, banky, vlastných zdrojov, grantov, darov, crowdfundingu alebo kombináciou niekoľkých z týchto zdrojov. Aké zdroje sú pre váš projekt najvhodnejšie závisí od typu vášho projektu, vášho plánu realizácie a vašej podnikateľskej histórie.

 

Štruktúra financovania podnikateľského projektu a fundraising z vratných zdrojov je súčasťou našej expertízy. O vašom nápade nám môžete dať vedieť pomocou formuláru v sekcii váš nápad.

 

 

Ako zo spolupráce s nami vyťažiť čo najviac?

Kvalita našich služieb závisí aj od kvality vašich vstupných informácií, a preto je pre nás komunikácia s vami veľmi dôležitá.

 

Na otázky, ktoré od nás dostanete sa najlepšie pripravíte vyplnením formuláru a dokumentov v prílohách v sekcii váš nápad.

 

Taktiež si, pre lepšiu predstavu, môžete prečítať naše články "Ako napísať podnikateľský plán?" a "Všetko, čo potrebujete vedieť o finančnom pláne".

 

Počas komunikácie s nami získate spätnú väzbu, vďaka ktorej sa vaša predstava o podnikaní zreálni. Môžete sa tak vyvarovať prípadným chybám a v dlhodobom horizonte ušetriť čas.

 

 

Čo môžete od spolupráce s nami očakávať?

V podnikateľskom pláne je zahrnutý aj finančný plán. Podľa typu vášho podnikateľského projektu, vám v rámci finančného plánu odporučíme najvhodnejšie formy a štruktúru financovania.

 

Finančný plán vám vyhotovíme aj samostatne k už existujúcemu podnikateľskému plánu.

 

Forma a dĺžka podnikateľského či finančného plánu bude zodpovedať vašim potrebám.

 

Finančný plán a/alebo cash-flow (samostatne alebo ako súčasť kompletného podnikateľského plánu) získate s "prepojeniami" medzi jednotlivými číslami, kde si následne môžete meniť parametre a uvidíte, ako sa správa váš projekt pri zmene podmienok (napr. zmeny v predpokladanom počte zákazníkov, zmeny v nákladoch, zmeny v cenách vstupov, zmeny v medziročnom raste a podobne).

 

Doba dodania podnikateľského plánu závisí od komplexnosti vašej požiadavky alebo zložitosti a veľkosti projektu, ktorý potrebujete spracovať. Dobu dodania špecifikujeme na začiatku spolupráce. V priemere sa pohybuje okolo 2 týždňov od vami poskytnutých potrebných podkladov.

 

Podnikateľský plán vám zhotovíme v slovenskom alebo anglickom jazyku. 

 

S podnikateľským plánom získate aj konzultáciu a podrobné vysvetlenie, ako projekt prezentovať pred potenciálnym investorom. 

 

Ak máte záujem o fundraising z návratných zdrojov, formu a dĺžku spolupráce špecifikujeme bližšie na začiatku spolupráce.

 

Pre nacenenie našich služieb nás neváhajte kontaktovať na socialniinovatori@gmail.com alebo prostredníctvom formulára v sekcií váš nápad.

 

Ak chcete vedieť, ako spoluprácu s nami vnímajú naši klienti, prejdite na referencie.

 

 

Čo je základom dobrého podnikateľského nápadu?

 

 

Dobrý nápad úspešne rieši reálny problém zákazníka, je finančne udržateľný, a podnikateľský plán je realistický. Inými slovami, odhadované mesačné príjmy sú vyššie ako náklady a finančné projekcie sú založené na dátach odzrkadľujúcich reálnu a aktuálnu situáciu na trhu.

 

Podnikateľ a jeho tím idú do projektu s nadšením a vášňou pre svoj produkt / službu. Podnikateľ sa dokáže pozrieť na vec z vtáčej perspektívy a k podnikaniu pristupuje s pocitom zodpovednosti k svojmu okoliu.

 

 

Prečo podnikať zodpovedne a venovať pozornosť pozitívnemu vplyvu na spoločnosť?

 

 

Zodpovedné podniky, ktoré riešia spoločenské výzvy sú, podľa celosvetového trendu, tvorcami ekonomiky budúcnosti a teda aj najlepšou podnikateľskou príležitosťou dnešnej doby.

 

Ak potrebujete poradiť s meraním pozitívneho spoločenského vplyvu (impact-u), ozvite sa nám na socialniinovatori@gmail.com alebo pomocou formulára v sekcií váš nápad.

bottom of page