NÁŠ PRÍBEH

Stretli sme sa počas práce vo fondoch rizikového kapitálu, ktoré investovali do slovenských firiem a start-upov už začiatkom 90-tych rokov. Počas našich kariér v private equity sektore a v oblasti fúzií a akvizícii nám prešli pomedzi prsty stovky biznis plánov a desiatky finančných transakcií.

Tieto skúsenosti teraz pretavujeme do pomoci malým spoločnostiam a mikropodnikateľom pri vytváraní strategických podnikateľských plánov a získavaní návratných financií.

VLASTA KOSTERCOVÁ
Spoluzakladateľka

Vlasta prináša 15 rokov investičných a konzultačných skúseností z fondov rizikového kapitálu a private equity (Slovak American Enterprise Fund, Slovenský postprivatizačný fond), vrátane vlastného podnikania. V minulosti riadila investičný proces kapitálového vstupu do spoločností Profesia, Rádio Expres, Ardaco, Gotive a ďaľšie. Ako súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment v Expertíznom inštitúte informatiky pracuje na znaleckých posudkoch ako stanovenie hodnoty firmy či analýza jej finančnej situácie. V súčasnosti sa venuje fundraisingu pre subjekty so spoločenským dopadom (impact-om) v organizácii Sociálni inovátori

ZUZANA KRESÁNKOVÁ
Spoluzakladateľka

Zuzana má za sebou post poradkyne pre podpredsedu vlády pre ekonomiku a 15 rokov práce vo fonde rizikového kapitálu a v konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers, kde viedla projekty predaja a kúpy podnikov, verejno-súkromných partnerstiev a vytvárala analýzy strategických opcií pre veľké konglomerácie (v sektoroch IT, telekomunikácie, distribúcia, výroba). V súčasnosti sa venuje fundraisingu pre subjekty so spoločenským dopadom (impact-om) v organizácii Sociálni inovátori​.   

MIKULÁŠ KRESÁNEK
Spoluzakladateľ, social business angel a sociálny inovátor

​Mikuláš má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti private equity a investičného a komerčného bankovníctva v spoločnostiach ako Slovak American Enterprise Fund, Credit Lyonnais, Cabernet Capital. Je od srdca inovátorom a špecialistom na štruktúrované financovanie.  Mikuláš v minulosti organizoval jeden z prvých inštitucionálnych leveraged buyout-ov na Slovensku a založil viacero projektov podporujúcich spoločensky-prospešné inovácie na Slovensku. Momentálne sa stará sa o fundraising a strategický business development pre projekty so spoločensky prospešným dopadom v organizácii Sociálni inovátori.

profile fb.jpg

MARTINA VRZALOVÁ
Junior

Martina absolvovala odbory Medzinárodný obchod a Financie a investovanie na Copenhagen Business School, po ktorej strávila 2 roky v medzinárodných korporáciach. Posledné 2 roky sa venuje rôznorodej práci s malými, začínajúcimi podnikateľmi a spoločensky prospešnými projektami.