top of page

Čo je to Pitch alebo​ ako rýchlo zaujať investora?

Definícií je zopár, no v skratke si po týmto pojmom možno predstaviť krátku reč / prezentáciu, ktorou chcete niekoho o niečom presvedčiť. Najčastejšie sa s ňou možete stretnúť v situácii, keď majitelia firmy chcú osloviť investora a získať investíciu pre svoju firmu. Poznáme tiež jeho stručnejšiu verziu ako "elevator pitch".


Krajšie povedané, pitch je:

 • príležitosť komunikovať vašu víziu pred niekým, nie je to však príležitosť na zodpovedanie všetkých informácií hneď na mieste,

 • o pritiahnutí pozornosti poslucháčov na vašu myšlienku / víziu

 • šanca vytvoriť dôveru (samozrejme na zákalde reality).

Aký by mal byť ? Mal by:

 • pútavo vizualizovať “váš príbeh”,

 • neprezentovať žiadne tabuľky,

 • zaostrovať na správne informácie.​

Pamätajte si, že pitch má pritiahnuť pozornosť a vyvolať v poslucháčovi zvedavosť vedieť viac. Je to “predstavenie”, potrebuje tréning.


Nechoďte príliš do hĺbky a nezaoberajte sa podrobnosťami. Menej je viac. Ak je váš pitch zaujímavý, určite dostanete príležitosť predstaviť viac detailov neskôr.


Pitch má základnú štruktúru, ktorá može vyzerať napríklad takto:


Úvod

 • Otázka “na začiatok” – vždy majte na pamati, pre koho robíte pitch, resp. čo od neho chcete (investor – peniaze a koľko a na čo, médiá – spolupráca, a iné.

 • Pomenujte Pitch – napr. “sme reštaurácia v štýle Uber”. Nech je to krátke, zapamätateľné a zrozumiteľné.

 • Momentum – niečo výrazne pozitívne na vašom projekte, napr. kúpili sme pozemok, máme partnerstvo s …, overili sme prototyp na trhu, získali sme tieto ocenenia, …

Trh

 • Definujte trh – hlavne: kto bude potrebovať váš produkt, aký veľký je tento trh, ako uspokojíte túto potrebu práve vy, ako zapadnete na trh.

 • Problém – kto a aké má špecifické problémy, ktoré chcete riešiť.

 • Súčasné riešenia – kto v súčasnosti poskytuje riešenia problému, aké sú pozitíva a nedostatky riešení.

 • Vaše riešenie – radšej ukážte obrázky než slová, zdoraznite skúsenosti.

Biznis model

 • Biznis model – ako bude váš projekt “vyrábať” peniaze, ako budú “vznikať” príjmy. Čo bude za rastom vašich príjmov ?

 • Team – duša projektu. Veľmi dôležité. Použite obrázky. Aké sú relevantné skúsenosti členov teamu, predchádzajúce úspechy? Máte kľúčových parnerov (napr. médiá, investor, poradca, …)

 • Finančné čísla – aké sú vaše projekcie príjmov, výdajov, EBITDA. Žiadne detaily, ale nech sú čísla realistické. Na akých predpokladoch sú postavené ?

Kto sú a čo robia Sociálni inovátori

Video Web Sociálni inovátori ako jediná organziácia na Slovensku prepájaja financujúce strany (predovšetkým etické banky a investorov) s riešiteľmi prospešnými pre našu spoločnosť. Spájajú sociáln

Comments


bottom of page