top of page

Aké chyby nerobiť pri príprave podnikateľského plánu

Slobodu a flexibilitu v práci ste našli v podnikaní. Možno začínate, alebo sa rozvíjate a zisťujete, že potrebujete podnikateľský plán?

Čo robiť a čo nie, ako rozmýšľajú a čo vo vašom pláne hľadajú investori či banka a čo by ste v ňom mali nájsť vy? Tieto tipy sú našou reakciou na časté chyby pri písaní podnikateľských plánov, s ktorými sa stretávame v praxi. Dúfame, že aj vďaka nim sa vám podarí napísať kvalitný podnikateľský zámer.

Kvalita vstupov V anglicky hovoriacom svete sa hovorí „garbage in, garbage out“ (smeti dnu, smeti von). To znamená, že kvalita podnikateľského plánu závisí od kvality vstupov, teda od informácií, ktoré doňho vložíme. Ak vložíme smeti, vyjdú smeti :) Ak vložíme kvalitné a realstické vstupy, taký bude aj podnikateľský plán.

Finančný plán


Kľúčovou súčasťou podnikateľského zámeru sú finančné projekcie alebo finančný plán, ktorý odzrkadľuje podstatu podnikateľského zámeru v číslach. Na základe týchto čísiel sa investor alebo banka rozhoduje. Preto je dôležité venovať tejto časti značnú pozornosť. Čísla musia byť hlavne realistiké. Aby mnohí podnikatelia zaujali investora alebo banku, často uvádzajú vo finančných projekciách nereálne čísla. Veľmi častou chybou je nadhodnotenie tržieb/výnosov, respektíve potenciálnych príjmov a podhodnotenie nákladov alebo opomenutie niektorých nákladov alebo výdajov. Takéto nereálne očakávania sa následne odrážajú vo vyššom riziku pre investora alebo banku. Finančné údaje odzrkadľujú situáciu na trhu a plánovanú pozíciu podniku na ňom. Vychádzajú z marketingových údajov a potenciálu trhu. V praxi nie vždy bývajú podnikateľské zámery postavené na správnych marketingových podkladoch a vstupných údajoch o trhu. Čím viac relevantných a hodnoverných údajov o trhu máte, tým lepšie. A nakoniec, je tu prozaické prepojenie všetkých finančných projekcií. Finančný plán často pozostáva práve z výkazu ziskov a strát, súvahy a cash flow (peňažné toky). Tieto tri "excelovské tabuľky"je možné prepojiť, aby zmeny v jednej tabuľke boli odzrkadlené aj v tých ďalších. Takéto prepojenie je veľmi užitočné, ak je finančný model robustný. Zároveň, prepojenie finančných výkazov pomáha banke či investorovi uvažovať o rôznych scenároch a ich proces rozhodovania sa stane jednoduchším.


Pre koho je podnikateľský plán určený? Podnikateľský plán by si mal podnikateľ v prvom rade pripraviť pre seba, aby vedel zhodnotiť potenciál trhu, služby alebo produktu, aby vedel, akým smerom sa má uberať a či sa mu vôbec finančne oplatí plán realizovať. Musí zvážiť, či je jeho obchodný model životaschopný, teda hlavne či plánované príjmy prevyšujú plánované výdaje.

Realistické a pozitívne príjmy sú základom k presvedčeniu banky či investora a k získaniu externého financovania. Pri oslovovaní banky či investora s podnikateľským plánom je potrebné si uvedomiť, aká je povaha projektu alebo štádium projektu/podnikania. V prípade, že je to nový rizikový projekt s veľkým potenciálom rastu (start-up), podnikateľ by mal oslovovať investora - business anjela alebo fond rizikového kapitálu. V prípade stabilnejších finančných tokov, „zrelšieho“ podnikania, je vhodnejšie osloviť banky. Pre malých podnikateľov môžu byť vhodné napríklad mikropôžičkové schémy pre rozbeh podnikania s inštitucionálnou podporou od Európskej únie alebo od štátu.

Plány sú na to, aby sa menili Plány sa tvoria v určitom čase s takými informáciami, ktoré sú v tom čase dostupné. Ani podnikateľské prostredie nie je statické, ani podnik nemenný. Vždy je potrebné so zmenami rátať, a aj napriek tomu plán vypracovať. Akonáhle začnete podnikať, budete vnímať zmeny, ktoré sa okolo vás dejú. Súbežne budete podnikateľský plán meniť a prispôsobovať aktuálnej situácií.

V prípade zmien na trhu je jednoduchšie upraviť už existujúci podnikateľský plán, ako budovať úplne nový podnikateľský model. Ak je váš finančný plán dobre vypracovaný a finančné projekcie sú poprepájané, viete si zmeny a úpravy do projekcií zakomponovať a zamyslieť sa nad tým, aká cesta bude pre vaše podnikanie najschodnejšia.

Bez podnikateľského a finančného plánu takýto prehľadný náhľad na rôzne alternatívy nezískate.

Finančný vklad podnikateľa V prípade, že ste na začiatku podnikania a hľadáte skôr investora než banku pre zabehnutý biznis, ďalšou dôležitou vecou, ktorú investori radi uvidia je vaše nasadenie a vaša viera v projekt. Ak vidia, koľko ste ochotní investovať do podnikania vy sami, ľahšie sa im bude o financovaní vášho zámeru alebo projektu uvažovať. Máme tým na mysli váš finančný vstup do podnikania, teda nielen samotnú „nehmotnú“ myšlienku. Nie je to však podmienka a závisí od investora, ako sa k tomuto bodu postaví. Rôzni investori môžu mať rôzne postavené priority.

Ochota predať podnik Investor pri rozhodovaní o vstupe do vášho podniku rozmýšľa, ako zhodnotí svoju finančnú investíciu. Investor preto zvažuje, aké sú šance na predaj jeho podielu v podniku v budúcnosti.

Mnohí podnikatelia hľadajú investíciu s cieľom budúceho odkúpenia podielu naspäť od investora. I táto cesta je možná, no investor v nej vidí znížené šance na výrazné zhodnotenie jeho investície, ako napríklad v prípade, že by mohol odpredať svoj podiel strategickému investorovi, ktorý vo vašej oblasti podnikania funguje už dlhšie, alebo si chce svoj záber podnikania rozšíriť a vašu firmu odkúpiť.

Ľudský faktor Aj ten najlepší podnikateľský zámer bude fungovať len vtedy, ak bude založený na korektnom vzťahu a dôvere medzi podnikateľom a investorom. Tím ľudí, so správnym nasadením a kompetenciami, ktorí pracujú na projekte, a medzi ktorými funguje chémia, je základnou súčasťou a podmienkou fungovania plánu a prináša takmer nevyčísliteľný význam pre úspech. Bez nich ani ten najlepší nápad nemá šancu na úspech.

Na záver máme pre vás ešte zopár tipov k napísaniu zrozumiteľnej a "reader-friendly" textovej časti:

  1. Používajte krátke a jasné vety. Keep it simple and sexi :-) a Test starej matere.

  2. Prepojte jednotlivé myšlienky.

  3. Vybudujte v čitateľovi záujem.

  4. Zahrňte všetko a každého čo / kto s plánom súvisí.

  5. Sledujte si tón v akom píšete.

  6. Poproste iných, aby si plán prečítali a spýtajte sa ich:

  • Znie plán dobre?

  • Kúpili by ste si produkt?

  • Zainvestovali by ste?

  • Vysvetlite celý plán jednou vetou.

Čím viac prečítaní tým lepšie.

Kto sú a čo robia Sociálni inovátori

Video Web Sociálni inovátori ako jediná organziácia na Slovensku prepájaja financujúce strany (predovšetkým etické banky a investorov) s riešiteľmi prospešnými pre našu spoločnosť. Spájajú sociáln

Čo je to Pitch alebo​ ako rýchlo zaujať investora?

Definícií je zopár, no v skratke si po týmto pojmom možno predstaviť krátku reč / prezentáciu, ktorou chcete niekoho o niečom presvedčiť. Najčastejšie sa s ňou možete stretnúť v situácii, keď majiteli

コメント


bottom of page