top of page

Čo sú vstupné informácie pre podnikateľský plán a prečo sa im venovať?

Ako sme už spomínali v predošlých článkoch, od kvality vstupných informácií závisí kvalita celého podnikateľského plánu. ,,Garbage in, garbage out." Len ak začneme písať podnikateľský plán na základe kvalitných a premyslených vstupov, máme šancu vyprodukovať spoľahlivý výstup.


Čo si teda treba pred písaním podnikateľského plánu či začiatkom podnikania poriadne premyslieť? Ktoré informácie sú kritické a rozhodujúce?


1. Výrobok alebo služba, ich predajná cena verzus vaše náklady


Prvou a základnou kritickou informáciou k tvorbe podnikateľského plánu je definícia produktu či služby. Čo presne budete zákazníkom ponúkať? Službu či produkt opíšte do detailu tak, aby úplne ktokoľvek pochopil o čo ide.


Ak plánujete predávať produkt, aké náklady sú s ním spojené? Potrebujete výrobnú linku, alebo sa produkt bude vyrábať niekde inde? Aké náklady sú spojene s výrobou produktu? Koľko za produkt a jeho doručenie, či doručenie všetkých jeho komponentov k vám zaplatíte vy?

Aká teda musí byť predajná cena produktu, aby sa vám podnikanie finančne oplatilo?


Ak plánujete ponúkať služby, aké náklady sa spájajú s vašou ponukou? Potrebujete si zariadiť či prenajať priestory? Potrebujete platiť za nejaký softvér? Nezabúdajte na váš čas, ktorý do vykonania služby vkladáte, aj ten je potrebné naceniť. Koľko teda bude vaša služba stáť, aby sa vám podnikanie finančne oplatilo?


2. Trh


Váš nápad môže byť akokoľvek dobrý, konkurencii sa nevyhnete. Spravte si detailnú analýzu trhu. Kto už na trhu je a čo ponúkajú? Aký je dopyt po vašich produktoch/službách. Má dopyt potenciál do budúcna rásť? Na základe čoho tento potenciál hodnotíte? Prečo si zákazník zvolí vás namiesto konkurencie? Máte na trhu šancu?


3. Plán predaja a marketingový plán


Ako sa váš produkt či služba dostane k zákazníkom? Ako budete váš produkt či službu a jeho výhody komunikovať smerom k zákazníkom? Pri pláne predaja a marketingovej stratégií myslite hlavne na zákazníka. Kde chce zákazník váš produkt či službu vidieť? Cez aké kanále a akým spôsobom chce mať zákazník váš produkt odkomunikovaný. Snažte sa potrebám a prianiam zákazníka maximálne vyhovieť.


4. Tím


Koľko ľudí potrebujete, aby bol váš plán zrealizovateľný? Aké zručnosti musia títo ľudia mať? Ako týchto ľudí nájdete? Kto je vo vašom tíme už teraz a čo sú ich úlohy?


5. Financie


Dokážete si podnikanie financovať z vlastných zdrojov alebo potrebujete pôžičku? Či už financujete z vlastných alebo cudzích zdrojov, aká je návratnosť vložených financií? Kedy sa vám vložená investícia vráti a podnikateľský projekt začne zarábať?


6. Finančné projekcie


Financie a tabuľky v Exceli idú spolu. Vytvorte si prehľadné finančné projekcie na najbližších 3 až 5 rokov, zatiaľ čo prvý rok podnikania rozdelíte na mesiace alebo štvrťroky. Takto najlepšie zistíte, či je váš podnikateľský nápad udržateľný. Čísla niekedy povedia viac ako slová. Vaše počiatočné finančné projekcie môžu byť veľmi jednoduché, a zároveň veľmi užitočné. Čísla si nevymýšľajte. Zistite čo najviac o tom, aké budú vaše reálne náklady na podnikanie. Tržby počítajte na základe vašich predajných cien a odhadovaného počtu predaných kusov. Odhadujte na základe detailnej analýzy trhu a dopytu.


7. SWOT analýza


Skratka SWOT znamená analýza silných stránok vášho projektu (Strengths), slabých stránok vášho projektu (Weaknesses), príležitostí na trhu (Opportunities) a hrozieb zapríčinených externými vplyvmi (Threats).


Pointou robenia SWOT analýzy je získať realistické ohodnotenie vášho podnikateľského plánu založené na faktoch.


Aby ste vytvorili kvalitnú SWOT analýzu, okrem vášho osobného hodnotenia vášho podnikania, je vhodné dať SWOTku spraviť aj vašim kolegom, spolupracovníkom, či ľuďom mimo vášho podniku. Rôzne pohľady na vec môžu byť nápomocné pri identifikovaní všetkých relevantných bodov (napríklad príležitostí na trhu) a môžu pomôcť s tvorbou nových dobrých nápadov a smerovaní podniku. Taktiež kvalitná SWOTka vám môže pomôcť vyvarovať sa externým hrozbám či napraviť slabé stránky vášho plánu.Takže definícia produktu či služby, predajná cena, náklady na výrobu produktu či dodanie služby, kapacita výroby produktov či doručenia služieb, vaši hlavní dodávatelia, situácia na trhu a jeho potenciál, predajný a marketingový plán, realizačný tím, zdroje financovania, finančné projekcie, SWOT analýza založená na faktoch. Všetky tieto body sú podstatnými, priam rozhodujúcimi vstupnými informáciami do akéhokoľvek podnikateľského plánu. Čokoľvek rozvíjate, zamyslenie sa nad týmito bodmi vám pomôže získať realistický pohľad na váš podnikateľský nápad a posunúť sa o kúsok ďalej vo vašom projekte.


Držíme palce!


Stav svojho projektu si môžete otestovať aj vyplnením nášho formulára, využite ho ako pomôcku pre vás a skúste ho, po prečítaní tohto článku, len tak pre seba vyplniť.Kto sú a čo robia Sociálni inovátori

Video Web Sociálni inovátori ako jediná organziácia na Slovensku prepájaja financujúce strany (predovšetkým etické banky a investorov) s riešiteľmi prospešnými pre našu spoločnosť. Spájajú sociáln

Čo je to Pitch alebo​ ako rýchlo zaujať investora?

Definícií je zopár, no v skratke si po týmto pojmom možno predstaviť krátku reč / prezentáciu, ktorou chcete niekoho o niečom presvedčiť. Najčastejšie sa s ňou možete stretnúť v situácii, keď majiteli

Comments


bottom of page