top of page

Ako priebeha investičný proces

Pripravili ste si Pitch. Podarilo sa vám osloviť investora. Zaujať jeho pozornosť. Verte však, že je to len malá časť toho, čo vás s najväčšou pravdepodobnosťou neminie.


Investičný proces od momentu prvého stretnutia podnikateľa s investorom až po uvoľnenie investície môže trvať od jedného mesiaca po jeden rok. Zvyčajne je to však 3-6 mesiacov. Dĺžka investičného procesu závisí od komplexnosti, náročnosti a zložitosti projektu, výšky požadovanej investície, kvality a množstve poskytnutých informácií investorovi, od celkovej vzájomnej komunikácie a pod.


Zjednodušený popis postupu komunikácie medzi spoločnosťou a potenciálnym investorom:

 1. Initial Sreening – prvotné posudzovanie a analýza investičnej príležitosti na základe prvého stretnutia investora a spoločnosti a predloženej stručnej verzie podnikateľského plánu alebo elevator pitch.

 2. Investičná komisia investora interne schváli / neschváli predložený podnikateľský plán.

 3. Zmluva o mlčanlivosti.

 4. Predloženie podrobnej verzie podnikateľského plánu (štruktúra).

 5. Due diligence – podrobné preskúmanie investičnej príležitosti a podrobnej / kompletnej verzie podnikateľského plánu.

 6. Term Sheet – právne nezáväzný dokument a návrh podmienok vzťahu investora a majiteľov spoločnosti, vrátane určenia podielu investora v spoločnosti, spôsob a podmienky exitu investora zo spoločnosti a pod., ktorý následne spoločnosť odsúhlasí / neodsúhlasí.

 7. Predstavenstvo investora interne schváli / neschváli potenciálnu investíciu do spoločnosti.

 8. Právny, finančný, technologický, enviromentálny, prípadne iný audit potrebný na podrobnejšie preskúmanie spoločnosti. Doplňujúce analýzy.

 9. Plnenie podmienok spoločnosťou pred podpisom Investičnej zmluvy a uvoľnením investície.

 10. Investičná zmluva a iná náležitá právna dokumentácia – vypracovaná na základe podmienok v Term Sheet

 11. Zápis nového investora ako spoločníka / akcionára v spoločnosti do Obchodného registra.

 12. Uvoľnenie investície.

 13. Pravidelný monitoring investorom.

 14. Exit – vystúpenie investora zo spoločnosti, resp. predaj jeho podielu.

Kto sú a čo robia Sociálni inovátori

Video Web Sociálni inovátori ako jediná organziácia na Slovensku prepájaja financujúce strany (predovšetkým etické banky a investorov) s riešiteľmi prospešnými pre našu spoločnosť. Spájajú sociáln

Čo je to Pitch alebo​ ako rýchlo zaujať investora?

Definícií je zopár, no v skratke si po týmto pojmom možno predstaviť krátku reč / prezentáciu, ktorou chcete niekoho o niečom presvedčiť. Najčastejšie sa s ňou možete stretnúť v situácii, keď majiteli

Comments


bottom of page